Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

Beslagvrije voet

separator

Indien een gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op het inkomen, dan valt niet het gehele inkomen onder het beslag. U heeft altijd recht op de beslagvrije voet. De beslagvrije voet wordt bepaald door in de wet bepaalde normen.

Beslagvrije voet

De wetboeken waarin de beslagvrije voet is geregeld zijn het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en deĀ Participatiewet. De hoogte van de beslagvrije voet verschilt ieder jaar en is afhankelijk van bepaalde omstandigheden, zoals leeftijd, woonsituatie, gezinssamenstelling, hoogte van het inkomen, hoogte van de woonlasten en zorgverzekeringspremie, alsmede door ontvangen toeslagen.

De beslagvrije voet van uw werknemer

Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) kunt u via de rekenmodule de beslagvrije voet bij beslaglegging berekenen. Zo kunt u controleren of wij de beslagvrije voet juist hebben vastgesteld.

Na de beslaglegging stellen wij de beslagvrije voet vast op basis van de bij ons bekende gegevens en daarom verzoeken wij de beslagene alle beschikbare informatie over de persoonlijke situatie aan ons te verstrekken. Dit kan ook gebeuren door het regelingsvoorstel in te vullen, want daar wordt ook de informatie gevraagd die gewenst is voor het vaststellen van de beslagvrije voet.

Bereken de beslagvrije voet voor 2020

Indien wij geen informatie van de beslagene krijgen, zullen wij de beslagvrije voet moeten vaststellen aan de hand van de ons bekende gegevens.

NORMBEDRAGEN 1-7-2020 BEREKEN BESLAGVRIJE VOET

separator