Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

Huurincasso

separator

Huurincasso is een specialisme van Van Twuijver incasso en gerechtsdeurwaarders. Al bijna 90 jaar werken wij samen met verhuurders. Ook zijn wij bekend met de verscheidene vastgoedbeheersystemen die in de branche worden gebruikt.

Betaling van huurincasso

Vanaf het moment dat u een vordering aan ons overdraagt wordt de huurder continue door ons benaderd. Het eerste doel is om de huurder in der minne te laten betalen, al dan niet via een betalingsregeling. Zodra wij constateren dat een huurder niet zal gaan betalen, wordt op de kortst mogelijke termijn het gerechtelijk traject ingezet, om bij een zo laag mogelijke huurachterstand een ontruimingsvonnis te verkrijgen.

Onze ervaring is dat een ontruimingsvonnis het snelst tot betaling van uw vordering leidt, omdat de huurder dan eindelijk doordrongen is van de ernst van de situatie.

Huurincasso in perspectief

Onder huurincasso verstaan wij:

  1. Het verbeteren van het betaalgedrag van huurders die continue te laat en onregelmatig betalen.
  2. Aanpakken van onderhuur en overlast.
  3. De ontruiming. Deze wordt door ons uiterst zorgvuldig met een vaste ontruimingsploeg uitgevoerd.
  4. Indien het uw voorkeur heeft dat de huurder betaalt en niet wordt ontruimd, dan zal de deurwaarder er alles aan doen om in contact te komen met de huurders, onder andere door het voor de ontruiming nog afleggen van een huisbezoek, teneinde een passende oplossing te bespreken.
  5. Na ontruiming wordt uw vordering 5 jaar in het schuldbewakingstraject geplaatst.
BEHANDELSCHEMA HUURZAAK

separator