Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

Veelgestelde vragen

separator

Om u van dienst te zijn hebben wij hieronder een overzicht van veelgestelde vragen gemaakt.

Het is van belang om direct te reageren op de aanmaning die u heeft ontvangen. Zorg ervoor dat de betaling is gedaan voor het verstrijken van de vervaldatum om eventuele bijkomende kosten te voorkomen.

Als u de vordering erkent en u kunt het openstaande bedrag voldoen, raden wij u aan om het bedrag ineens aan ons over te maken of op ons kantoor te voldoen. U bespaart hiermee eventuele verdere kosten. Wij adviseren u om het betaalbewijs naar ons kantoor te faxen of e-mailen Wees duidelijk, dit voorkomt kostenverhogende maatregelen.

De schuldeiser heeft zich tot ons kantoor gewend om u tot betaling te bewegen. Dat kost hem geld. Deze schade wordt met de schuld en rente op u verhaald. Op de brief vindt u een overzicht wat u in totaal moet betalen. Ook vindt u op de brief een dossiernummer. Vermeld dit nummer als u belt, het bedrag overmaakt of een brief stuurt.

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u zich schriftelijk verweren. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken die uw verweer onderbouwen meestuurt. Denk hierbij aan betaalbewijzen en correspondentie met de schuldeiser. Als u vragen heeft over de hoogte van het bedrag, kunt u zich altijd telefonisch of schriftelijk tot ons kantoor wenden. Het heeft onze voorkeur dat u dat schriftelijk doet. De ervaring leert dat bellen kan leiden tot misverstanden.

Bent u niet in staat om het bedrag in één keer te voldoen?  Het is mogelijk om een betalingsvoorstel aan ons kantoor te verzenden. Hiertoe dient u het formulier op onze website in te vullen. Uw voorstel zal worden beoordeeld en vervolgens berichten wij u of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt.

Als wij niets van u horen of als wij geen betaling van u ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat de schuldeiser een gerechtelijke procedure zal starten.

Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen.

Als u het met de vordering eens bent, doet u er verstandig aan voor de rechtszitting te betalen. Door volledige betaling van het in de dagvaarding vermelde bedrag, kunt u de rechtszitting voorkomen en bespaart u de hoge kosten betreffende griffierechten.

Zorg ervoor dat het totaalbedrag uiterlijk 1 dag vóór de zitting door ons kantoor is ontvangen en stuur ons hiervan direct een betaalbewijs. Als de betaling te laat bij ons binnen is, vindt de zitting alsnog plaats en komen de kosten daarvan doorgaans voor uw rekening.

Bent u het niet met de vordering eens, dan kunt u (bij procedures bij de kantonrechter) zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren. In de dagvaarding vindt u de locatie en het tijdstip waarop de behandeling van de procedure plaatsvindt. Wilt u mondeling verweer voeren, dan dient u zich tijdig bij de kantonrechter te melden. Als u schriftelijk verweer wilt voeren, dient u tijdig uw verweer naar de rechtbank te versturen. Het postadres vermelden wij in de dagvaarding.

Als u niet voor de kantonrechter wordt gedagvaard, wordt u gedagvaard voor de rechtbank afdeling civiel. U mag niet zelf verweer voeren, maar moet dit doen via een advocaat.

De rechter heeft vonnis gewezen. U bent veroordeeld om te betalen.

Indien u de vordering niet betaalt en geen betalingsregeling treft, zal het vonnis aan u worden betekend door de gerechtsdeurwaarder. Hierin wordt u een termijn gegeven waarbinnen u moet betalen.

Indien deze termijn verstrijkt zonder dat hebt betaald of zonder dat u een betalingsregeling met ons kantoor heeft getroffen, kan de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser overgaan tot executie van het vonnis. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen op bijvoorbeeld uw inboedel, salaris, uitkering of woning. In geval van een huurschuld kan de deurwaarder ook tot ontruiming van de woning overgaan, indien dat door de rechter in het vonnis is bepaald.

Maatregelen van de deurwaarder komen nooit goed uit en kosten u veel geld. Betaal de vordering of verzoek om een regeling. Gebruikt u daarvoor het online inlichtingenformulier.

Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Verzet:

als u niet bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet komen. Hiertoe moet de eiser nu door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig zonodig juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang. LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis, maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

Hoger Beroep:

als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket , of bij een advocaat of een andere juridische adviseur.

Indien u voortaan de post op uw nieuwe adres wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier.

Stuur de envelop ongeopend terug naar ons kantoor. Vermeld op de envelop dat deze persoon niet op uw adres woont. Indien u weet waar deze persoon wel woont, verzoeken wij u om dat adres tevens op de envelop te vermelden. U kunt dit ook telefonisch, schriftelijk  of via het contactformulier aan ons doorgeven.

Indien u vaker post  voor de betreffende persoon ontvangt, raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente.

 


separator