Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

U heeft een schuld

separator

Het is voor u van groot belang om zo snel mogelijk met ons contact op te nemen, om een oplossing voor u te zoeken.

Of u nu bent vergeten te betalen, of u niet kunt betalen, of niet (alles) wilt betalen, laat het ons weten.

Een keer een betaling vergeten kan gebeuren en het voordeel is dat u direct na onze sommatie kunt betalen en daarmee is de zaak opgelost.

Als u niet kunt betalen is het heel belangrijk dat wij met u in gesprek komen om de mogelijkheden voor u te onderzoeken.

Het niet (alles) willen betalen heeft vele redenen en zal meestal leiden tot een gerechtelijke procedure. De dagvaarding waarmee u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen moet zowel bevatten het verhaal van de schuldeiser, als het bekende verweer van u als schuldenaar, zodat de zaak zo volledig mogelijk aan de rechter kan worden voorgelegd. Wat wij niet weten kunnen wij ook niet in de dagvaarding opnemen.

Als u deels de vordering betwist is het verstandig om het onbetwiste deel alvast te betalen.

 


separator