Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

Incasso calculator

separator

Incasso kosten

Vul uw bedrag in en uw incassokosten worden berekend met onze incasso calculator.

Hoofdsom Kosten (% van hoofdsom)
2.500,- of minder: 15 % (minimum van 40,-)
2.500,- t/m  5.000,- : 10 %
5.000,- t/m 10.000,- : 5 %
10.000,- t/m 200.000,- : 1%
meer dan 200.000,- : 0.5% (maximum van 6.775,-)

Schadevergoeding

Krachtens de wet of krachtens de overeenkomst die u heeft gesloten heeft u recht op schadevergoedingen, zoals wettelijke of contractuele rente, boete, een vergoeding voor de incassokosten, de proceskosten en de executiekosten. De schuldenaar moet dan in verzuim zijn en om een vergoeding voor de incassokosten te kunnen krijgen moet hij ook een aanmaningen hebben gehad met een redelijke termijn om alsnog na te komen met de waarschuwing dat hij anders aansprakelijk wordt voor de incassokosten. De wet maakt daarbij nog een uitzondering voor de schuldenaar die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

(WIK)-aanmaning

Keuze 1. Is uw schuldenaar een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, VOF, maatschap enzovoort) of een natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan stuurt u de volgende aanmaning aan zakelijke debiteur.

Keuze 2. Is uw schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en bent u btw plichtig, dan stuurt u de volgende WIK aanmaning exclusief btw.

Keuze 3. Is uw schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en kunt u btw niet verrekenen, dan stuurt u de volgende WIK aanmaning inclusief btw.

Advies over uw incasso opdracht

Wilt u juridisch advies met betrekking tot uw incasso opdracht? Neem dan contact op met ons gerechtsdeurwaarderskantoor in gemeente Amsterdam via 020 3059809 of via info@vantwuijver.nl.


separator