Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten Rechtskundig adviseurs Huurspecialisten

phone icon020-3059800
divider

Verklaringsformulier

separator

De gerechtsdeurwaarder heeft bij u derdenbeslag gelegd en daarbij is gevoegd een verklaringsformulier dat u na 4 weken ingevuld moet retourneren aan de deurwaarder.

Welke verplichtingen heeft u als derde bij het derdenbeslag?

1. De verplichting om direct vanaf de beslagdatum geld (of zaken) in te houden.

2. De verplichting om het verklaringsformulier tijdig ingevuld te retourneren.

3. De verplichting om conform uw verklaring de gelden (of zaken) aan de deurwaarder af te dragen.

Inhouding op het salaris is direct na de beslaglegging al verplicht!

Als werkgever bent u verplicht om direct vanaf het derdenbeslag de verschuldigde bedragen in te houden op het salaris, ook als de gerechtsdeurwaarder nog geen beslagvrije voet heeft opgegeven. Achter het exploot derdenbeslag is gevoegd een lijst met daarop de standaard beslagvrije voet. Aan de hand van deze lijst kunt u het bedrag vaststellen dat u nog aan de schuldenaar mag uitkeren.

Verklaringsformulier

Het formulier moet naar waarheid worden ingevuld. U dient in te vullen welke bedragen u ten behoeve van de schuldenaar onder zich heeft en op grond van welke rechtsverhouding. Zo zal een werkgever verklaren dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met vermelding van het te betalen salaris.

Het formulier moet na 4 weken ingevuld worden geretourneerd. Het verdient echter aanbeveling dit zo snel mogelijk na de beslaglegging te doen.

Als u het formulier niet volledig of naar waarheid invult en terugstuurt, dan kan de schuldeiser de rechter vragen om u te veroordelen tot betaling van de volledige vordering, vermeerderd met de extra proceskosten.

VERKLARINGSFORMULIER

 


separator